Довідковий центр RIA.com

Рус Укр
Назад

Правила нарахування бонус-знижки

Правила нарахування 2 грн бонус-знижки* на майбутні доставки» через партнерський канал продажу на торгівельному майданчику RIA.com в рамках Програми лояльності Нова пошта (надалі за текстом «Правила»).

1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ПРАВИЛАХ:

Організатор -  Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА ПОШТА». Місцезнаходження: Україна, 36039, м. Полтава, вул. Європейська, 57.  Код ЄДРПОУ 31316718.

Партнерський канал продажу – окремий канал продажу, заснований на співпраці з бізнес-партнером, за якого послуги ТОВ «Нова пошта» пропонуються Клієнтам партнера через його канали обслуговування. Приклад: Prom.ua

Бонус-знижка – накопичена персональна знижка, яка надається Учаснику за самостійне створення експрес-накладної через онлайн-сервіси Організатора.

Онлайн-сервіс – система віддаленого управління послугами ТОВ «Нова пошта», яка доступна Клієнтові за допомогою інтернету. Онлайн-сервіси доступні в особистому кабінеті на офіційному сайті ТОВ «Нова пошта», в мобільному додатку або за допомогою інтеграції з API.

Онлайн-сервіси можуть бути інтегровані на сайти торгівельних площадок партнерів «Нова пошта» за допомогою API.

Прикладний програмний інтерфейс (від англ. Application programming interface – API) –  набір функцій та інструментів, що дає можливість отримати доступ до будь-якого сервісу для отримання потрібних даних, швидко інтегрувати логістичні процеси в будь-який бізнес і є єдиною точкою входу для всіх Клієнтів та сервісів. API призначений для автоматизації роботи Клієнта з компанією.

Торгівельна площадка – це інтернет-ресурс на якому продавці розміщують інформацію про свої товари та послуги, а покупці мають змогу замовити послугу або придбати  товар.

Інтернет-документ – документ, який створюється Відправником самостійно за допомогою онлайн-сервісів ТОВ «Нова пошта», з метою замовлення основної та додаткових послуг, а також послуг, не пов’язаних з перевезенням. Номер інтернет-документа збігається з номером експрес-накладної, яка створюється працівником ТОВ «Нова пошта» після отримання відправлення від Відправника.

Експрес-накладна – внутрішній супровідний документ ТОВ «Нова пошта», який створюється працівником компанії під час приймання відправлення. Експрес-накладна містить в собі номер, дані Відправника та Одержувача, логістичний маршрут, відомості про відправлення, кількість місць, технологію доставки, замовлення додаткових послуг, вартість тощо.

2. СТРОК ПРОВЕДЕННЯ:

2.1. Нарахування проводиться безстроково, починаючи з 8:00 години 12.12.2017 р. (далі - період проведення). Організатор залишає за собою право змінювати період проведення.

2.2. Інформування щодо Правил та умов Програми лояльності здійснюється за допомогою анонсування та розміщення посилання на Правила на Сайті Партнера RIA.com.

3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ:

3.1. Учасником Програми може стати Клієнт, що не має укладеного договору та/або індивідуальних умов ціноутворення, не є користувачем інших програм та співпрацює з Організатором по загальних тарифах.

3.2. В Акції можуть брати участь повнолітні дієздатні громадяни України, які є зареєстрованими Учасниками Програми лояльності.  

4. УМОВИ ТА ЗАОХОЧЕННЯ:

4.1. Продавцям торгівельного майданчика пропонується створювати інтернет-документи в особистому кабінеті партнера з післяплатою послуг та отримати 2 грн бонус-знижки на майбутні доставки «Нова пошта» (а саме одноразова бонус-знижка за самостійне оформлення відправлень).

4.2. Для успішного автоматичного отримання бонус-знижки потрібне одночасне виконання таких правил:

4.2.1. Відправник має бути зареєстрованим в Програмі лояльності ТОВ «Нова пошта» та зареєстрованим користувачем торгівельного майданчика RIA.com.

4.2.2. Відправник має створити інтернет-документи (експрес накладні) на сайті партнера RIA.com.

4.2.3. Відправник повинен відправити посилку по номеру інтернет-документа створеного на сайті партнера RIA.com.

4.3. Недотримання вище вказаних правил позбавляє учасника права на отримання Заохочень Акції, передбачених у цьому розділі Правил.

4.4. Учасники Акції, у відповідності до вимог цих Правил, отримують вказані у цьому розділі Заохочення у разі виконання Учасниками всіх умов цих Правил.

5. НАКОПИЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БОНУС-ЗНИЖКИ:

5.1. Одиниця виміру накопиченої бонус знижки – бонус.

5.2. Накопичення\нарахування здійснюється лише на активну Картку Учасника, згідно постійних\ тимчасових умов нарахування.

5.3. Нарахування бонус-знижки у розмірі 2 грн. відбувається за кожну створену, оплачену та відправлену експрес-накладну. Якщо учасник лише створив інтернет-документ нарахування бонус-знижки відбудеться після сплати послуг доставки.  

5.4. Бонус-знижка накопичується на рахунку Учасника та не може бути додана до бонус-знижки інших Учасників, не може бути обміняна на готівкову, безготівкові або віртуальні кошти.

5.5. Якщо Учасник Програми є Учасником іншої програми Організатора привілеї нараховуються лише за однією з них.

5.6. Витратити свою бонус-знижку можна у будь-якому відділенні на такі послуги:

 • Надсилання та отримання;

 • Зберігання у відділенні;

 • Послуги пакування.

  6. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ:

  6.1. Припинення участі можливе:

 • якщо Учасник не дотримується Правил Програми;

 • за власним бажанням Учасника;

 • у разі припинення дії Акції;

 • при зміні умов співпраці та переходом на інші програми Організатора.

  6.2. При припиненні участі у Програмі лояльності всі привілеї та залишок бонус знижки Учасника анулюються, доступ до онлайн сервісів закривається. Відновлення неможливе, повторна реєстрація здійснюється на загальних підставах.

під "2 грн бонус-знижки мається на увазі 200 балів бонус-знижки згідно умов програми "Збільшуй можливості" від "Нова Пошта"

7. ІНШІ УМОВИ:

7.1. Участь в Програмі лояльності автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з даними Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації чи Заохочення.

7.2. Кожний Учасник Програми лояльності своєю участю в Програмі лояльності підтверджує, що він надає свою згоду Організатору на збір, обробку, розповсюдження та/або передачу власних персональних даних, зазначених в цих Правилах, на умовах, передбачених Законом України «Про захист персональних даних». Організатор не несе відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання Учасником Акції неповних, застарілих, недостовірних даних (інформації).

7.3. Учасник має право:

7.3.1. на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора, як власника його персональних даних;

7.3.2. вимагати від Організатора, як власника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;

7.3.3. застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

7.4. Персональні дані Учасника Програми лояльності зберігаються в базі Організатора. Учасник може заявити про їх відкликання шляхом направлення відповідного письмового повідомлення Організатору Програми лояльності. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі в Програми лояльності.

7.5. Беручи участь в Програми лояльності учасники тим самим підтверджують свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, їх особистих даних Організатором з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адресу, вказану Переможцем Акції при реєстрації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою.

7.6. Учасник, який бере участь в Програми лояльності, цим підтверджує, що він є дієздатним і повнолітнім.

7.7. Організатор залишає за собою право продовжувати Період дії Програми лояльності та / або змінювати дані Правила Програми лояльності на власний розсуд. Нові Правила Програми лояльності розміщуються на Сайті Організатора.

7.8. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Програми лояльності та оскарженню не підлягає.

7.9. Своєю участю в Програми лояльності всі Учасники підтверджують свою згоду на отримання безкоштовної інформації від Організатора, заходах, пов'язаних з діяльністю Організатора. Учасники Програми лояльності несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації.

7.10. Учасник Програми лояльності діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Програми лояльності бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Програми лояльності. Беручи участь в Програми лояльності, кожен Учасник тим самим підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором на власний розсуд в будь-який спосіб з рекламною, маркетинговою та / або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України.

7.11. Організатор не несе відповідальності за порушення своїх зобов’язань у разі виникнення форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні Організатору обставини, що діють на території проведення Програми лояльності.

7.12. Учасники зобов'язуються не розміщувати інформацію, в т.ч. фотоматеріали, які суперечать чинному українському або міжнародному законодавству та морально-етичним нормам, не порушувати авторські та інші права третіх осіб.

7.13. Учасники несуть відповідальність за збереження своїх паролів доступу та самостійно контролюють ступінь доступу до своєї інформації.

7.14. При повному або частковому використанні матеріалів Сайту Організатора посилання на сайт є обов'язковим.

 

Ця стаття була корисна для вас?
Ми раді, що змогли допомогти Вам!
Дякуємо за відгук.
×
Допоможіть нам поліпшити статтю.
Якщо у Вас є пропозиції, як можна зробити статтю більш корисною, розкажіть нам про це - залиште свій відгук і ми обовʼязково його врахуємо!
Вибачте, під час відправки сталася помилка, спробуйте, будь ласка, ще раз.